Mi a cserkészet?

 

Közösség          Egymást és másokat is segítve találhatsz igazi barátokra.

Kaland               Amikor a természetben próbálhatod ki magadat.

Hazaszeretet     Közelebb kerülsz a magyar gyökereidhez.
Vidámság          Az esti tábortüzekben mókázunk és népjátékokat élvezünk,

                           még a közösen jól végzett munka is örömre válik.A cserkészet nem csupán szórakoztató, hanem egyben nevelő intézmény is. A cserkészet célja az egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása és a magyar öntudat fejlesztése.

 

A cserkészet az ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS és MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁRA neveli cserkészeit. A cserkészmunka lényege a "cserkésztörvények"-ben van leírva, a cserkész legjobb tudása szerint próbál ezek után élni. A törvények nem tiltó jellegűek, hanem biztatják cserkészeinket a helyes magatartásra. A vezetők is ezen törvények szellemében vezetik a reá bízott cserkészeket, mivel "A vezetés elsősorban példa" (Gróf Teleki Pál).

 Baden Powell, a cserkészet megalapítója úgy fogalmazta meg, hogy a cserkészeket "játszva tanítjuk", így nem feltűnő részükre a nevelés. Kézzelfogható tulajdonságokat próbálunk elsajátítani cserkészeinkkel, például az őszinteséget, pontosságot, udvariasságot, segítőkészséget, megbízhatóságot, állóképességet, megbocsátást és becsületességet.